Close
Danilo Nikolić

Danilo Nikolić je rođen u Splitu (1926) u tadašnjem centru nekadašnje Banovine, u kojoj je njegov otac bio služ­benik. Porodica se preselila u Metohiju, u grad Peć, i tamo je ovaj pisac proveo dečaštvio i mladost. Osnovno i sred­nje obrazovanje stekao je u gradu svoje mladosti, a Pravni fa­kultet je završio u Beogradu 1950. godine. Bio je urednik i saradnik u Radio Beogradu do penzionisanja.

Knjige pripovedaka Male poruke, Povtratak u Meto­hi­ju, Spisak grešaka, Spisak zasluga, Provetravanje vladara Ulazak u svet.

Priče za decu: Put za prijatelje, Oni su voleli srne, Ne­ko sat, a neko budulnik, Divqak u mračnoj šumi Najboqi de­da na svetu.

Romani: Vlasnici bivše sreće, Kraljica zabave, Fajront u Grgetegu, Foto-keramika gospodina Cebalovića, Jesenja svi­la Melihat iz Glog.

Memoarska proza: Velika prazna reka, Prah za pozlatu Crta za sabiranje

Za ove knjige Danilo Nikolić je dobio sve naše najzna­čajnije književne nagrade koje se dodeljuju za prozu.

Živi u Beogradu i Krčedinu.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *