Close
Dušan Dušek

Dušan Dušek (1946) spada u najznačajnije savremene slovačke prozne pisce. U književnost je stupio zbirkom pri­po­ve­daka Krov kuće (1972), čija su tema doživljaji iz de­tinj­stva u rodnom Zahorju. Detinjstvo je tema i narednih knji­ga Oči i vid (1975), Najstariji od svih vrabaca (1976), Istinita priča o Paci (1980), Pišćčikin (1980) i Piš­ćčik se ženi (1981). Slede knjige pri­po­vedaka za odrasle Po­lo­žaj kod srca (1982), Kalendar (1983), Naprstak (1985) Vra­ta na ključaonici (1987), Baka na mer­devi­nama (1987), Milostivo vreme (1992), Kofer za snove (1993) i Top­lomer (1996).

Njegov najnoviji roman, Ozeble ruke (2006), nagrađen je naj­značajnijom slovčkom književnom nagradom, koja je u rangu naše Ninove nagrade. Reč je o ekspresivnoj, jezički i stilski upe­čatljivoj priči, u kojoj glavni likovi, učitelj Pajo i nje­gova pri­ja­teljica iz detinjstva Tamara, tragaju za su­šti­nom ljudskih re­lacija. Metafora zime, u ovoj povesti, uver­ljivo dostiže do svoje sup­rotnosti, one koja ucrtava toplinu ljudskih dodira.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *