Close
Kejt Mozis

Kejt Mozis (Kate Moses, San Francisko, 1962) je poznata kao autrka romana Zima Silvije Plat , knjige koja ubedljivo i vešto, na tragu biografske građe, a sa suštinskim psihološkim i egzistencijalnim uvidima, evocira neka od najbitnijih pitanja života pojedinca i umetnika.

Knjiga je pisana u formi dnevnika i rekonstruiše poslednjih nekoliko meseci života tragično preminule pesnikinje Silvije Plat (1932-1963). Kroz priču o njenim poslednjim danima, ukršta se povest o njenom životu, pre svega, o susretu sa pesnikom Tedom Hjuzom, erupciji kreativnog talenta koja je potom usledila, a zatim o raspadu njihovog braka, tokom  nastupajuće duševne bolesti

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *