Close
Tanja Kragujević

Tanja Kragujević rođena je 1946. u Senti, gradiću na Tisi, na severu Vojvodine, gde je završila prvi razred osnovne škole. Školovanje nastavila u Beogradu, u osmo­godišnjoj školi „Vuk Karadžić” i Drugoj beogradskoj gim­naziji.

Diplomirala je 1970, a magistrirala 1973. na Filo­loškom fakultetu u Beogradu, na grupi za Opštu knji­žev­nost sa teorijom književnosti. Magistarski rad, posvećen jednom od najznačaj­nijih srpskih pesnika Mom­či­lu Nasta­sijeviću objavila je u formi eseja u edi­ciji Argus, beo­grad­ske izdavačke kuće „Vuk Karadžić”, 1976.

Prvu pesničku knjigu objavila je u kolekciji „Prva knjiga” („Matica srpska”, Novi Sad, 1966), a od tada je pub­likovala sedamnaest pesničkih zbir­ki. Za­stu­pljena je u više antologija savremene srpske poezije u zemlji i inostranstvu…

Njeni eseji o domaćoj i svetskoj literaturi, emitovani na talasima Radio Beorada (Drugi program), sakupljeni su u tri „Knjige čitanja”, objavljene u Beogradu 1994, 1997, 2001.

Knjigu eseja o savremenim srpskim pesnicima Božan­stvo pesme objavila je beogradska „Prosveta” 1999. godine. Knjiga Svirač na vlati trave („Ago­ra”, 2006) se bavi poezijom Desimira Blagojevića, Miloša Crnjanskog, Vaska Pope, Srbe Mitrovića, Miroljuba Todorovića i Nikole Vujčića. Knjiga Kutija za mesečinu, pisana u duhu mikroeseja, objavljena je 2003. u Književnoj opštini Vršac.

Živi u Zemunu.

Knjige poezije:
Vratio se Volođa. Sa fotografijama Stevana Kragujevića. Edicija „Prva knjiga”. Matica srpska, Novi Sad, 1966.

Nesan. Sa grafičkim prilozima Lazara VujaklijeBagdala, Kruševac, 1973.

Stud. Nolit, Beograd, 1978.

Samica. Prosveta, Beograd, 1986.

Osmejak omčice. KOV, Vršac, 1993.

Divlji bulevar. Rad, Beograd, 1993.

Muška srma. Srpska književna zadruga, Beograd, 1993.

Duša trna. Sa crtežima Mihaila Đokovića Tikala. Prosveta, Niš, 1995.

Osmejak pod stražom. KOV, Vršac, 1995.

Autoportret, sa krilom. Prosveta, Beograd, 1996.

Slovočuvar i slovočuvarka. Prosveta, Beograd, 1998.

Pejzaži nevidljivog. KOV, Vršac, 2001.

Godine, pesme. Edicija „Povelja”. Biblioteka „Stefan Prvovenčani”, Kraljevo, 2002.

Pismo na koži. Rad, Beograd, 2002.

Njutnov dremež. Književno društvo „Sveti Sava”, Beogradska manufaktura snova, Beograd, 2004.

Žena od pesme. KOV, Vršac , 2006.

Plavi sneg. KOV, Vršac, 2008.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *