Close
Vladimir Pištalo

Vladimir Pištalo (1960) je jedan od najznačajnijih sav­re­menih srp­skih pri­po­ve­dača. Među njegova najpoznatija ostvarenja spa­daju po­et­ske proze Slikovnica, Manifesti, Noći Kraj Veka, zbirke priča Vitraž u seća­nju, Priče iz celog sveta i romane Milenijum u Beogradu I Tesla, portet medju maskama, za koji je dobio NINovu nagradu.

Pored ovih dela, Pištalo je i autor dve neobične literarno-biografske knjige – Aleksandride, bajkovite povesti o životu Aleksandra Make­don­skog, i novele Korto Malteze.

Živi u Americi gde predaje svetsku i američku istoriju na univer­zi­tetu u Vusteru, Masačusec.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *