Close

Dušan Dušek

Dušan Dušek

Dušan Dušek (1946) spada u najznačajnije savremene slovačke prozne pisce. U književnost je stupio zbirkom pri­po­ve­daka Krov kuće (1972), čija su tema doživljaji iz de­tinj­stva u rodnom Zahorju. Detinjstvo je tema i narednih knji­ga Oči i vid...

Pročitaj više

Rodi Dojl

Rodi Dojl rodio se 1958. u Dablinu, u Republici Irskoj. Pohađao je osnovnu i srednju školu u Satonu (severni Dablin). Bila je to katolička škola hrišćanske braće „Sveti Fintan”. Školo­vanje je nastavio na Univerzitetskom koledžu Dablin, gde je i...

Pročitaj više

Ljiljana Đurđić

Ljiljana Đurđić, Beograd, 1946. Objavila desetak knjiga poezije, proze i eseja. Urednica časopisa “ProFemina. Bila je kolumnistkinja dnevnog lista “Danas” i nedeljnika “Evropa”. Živi u Beogradu.

Pročitaj više

Mirjana Đurđević

Mirjana Đurđević

Mirjana Đurđević rođena je i živi u znaku slobodnog Strelca, u Beogradu. Do sada je objavila memoare (Čas anatomije na Građevinskom fakultetu, 2001), ljupku beogradsku ljubavnu priču iz oblasti nevladinog kriminala (Treći sektor ili sama žena u...

Pročitaj više

Đorđe Des­pić

Đorđe Des­pić

Đorđe Des­pić (Užice, 1968), asis­tent je na Od­se­ku za srpsku književ­nost na Fi­lo­zo­fskom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du. Piše književ­no­kri­tičke, književ­no­te­orij­ske i književ­no­is­to­rij­ske tekstove. Objavljene knjige: Ak­si­ološki...

Pročitaj više

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić je rođen 1964. go­di­ne u Gornjem Kla­sniću kod Gline. Do sa­da je obja­vio knjige pro­ze: Ja­bu­ke Hes­pe­ri­da (1990), Slam­ka u no­su (1996), Ćili­bar, med, os­ko­ruša (2001, 2005), Apo­kri­fi o Fur­tu­li (2003) i Slu­ge...

Pročitaj više