Close

Kejt Mozis

Kejt Mozis

Kejt Mozis (Kate Moses, San Francisko, 1962) je poznata kao autrka romana Zima Silvije Plat , knjige koja ubedljivo i vešto, na tragu biografske građe, a sa suštinskim psihološkim i egzistencijalnim uvidima, evocira neka od najbitnijih pitanja...

Pročitaj više

Ajris Merdok

Ajris Merdok

Ajris Merdok je rođena u Dablinu 1919. godine. Od 1948. predavač je u jednom koledžu u Oksfordu. Svojim prvim delima, među kojima je i jedno o francuskom filozofu i romansijeru Sartru, stekla je glas istaknutog engleskog egzistencijalističkog...

Pročitaj više

Aleksandra Marinjina

Aleksandra Marinjina

Aleksandra Marinjina (pravim imenom Marina Anatolijevna Aleksejeva), rođena je u Lavovu,1957. godine u poznatoj pravničkoj porodici. I sama je po obrazovanju pravnik, a dvadesetak godina je provela radeći u ruskom Ministarstvu unutrašnjih...

Pročitaj više

Adrijan Makinti

Adrijan Makinti

Adrijan Makinti je rođen i oadrastao u Karikfergusu, u Severnoj Irskoj, u doba najveće političke krize u toj pokrajini. Studirao je političke nauke na Oksfordskom univerzitetu i nakon neuspele pravne karijere preselio se u Njujork ranih 1990-ih...

Pročitaj više

Do­ris Le­sing

Do­ris Le­sing

Do­ris Le­sing spada u naj­značajnije bri­tan­ske pi­sce dru­ge po­lo­vi­ne XX ve­ka, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2007. godinu, i, kako se kaže u saopštenju Nobelovog komi­teta, jeste „pisac epskog narativnog dara o ženskom...

Pročitaj više

Tanja Kragujević

Tanja Kragujević

Tanja Kragujević rođena je 1946. u Senti, gradiću na Tisi, na severu Vojvodine, gde je završila prvi razred osnovne škole. Školovanje nastavila u Beogradu, u osmo­godišnjoj školi „Vuk Karadžić” i Drugoj beogradskoj gim­naziji. Diplomirala je...

Pročitaj više